Com configurar la bústia de correu a un Mac

Com configurar la bústia de correu a un Mac

Les bústies de correu d'elteu.cat es poden configurar en diferents dispositius de diversos sistemes operatius. En aquest article us expliquem com fer-ho a un Mac utilitzant el gestor de correu per defecte.

1. Per començar, cal obrir l’aplicació de Mail del sistema. Aquesta la podeu trobar a les aplicacions o a la barra d’eines.
Aplicació Mail del Mac
2. Un cop obert el gestor de correu, haureu de prémer el menú de l’aplicació a la part superior esquerra. I seleccionar l’opció de Afegir un compte…
Veureu l'opció de: Afegir un compte
3. A continuació, se us obrirà un menú per a seleccionar el proveïdor del correu. Cal prémer Un altre compte Mail… Ja que el servei d’elteu.cat és un servei independent d’empreses com Google o Microsoft.
elteu.cat és un servei independent!
4. Aleshores, s’obrirà una finestra on afegir les dades la bústia .cat. Aquestes son: el nom del correu, que pot ser el que vulguis, l’adreça de correu .cat i la contrasenya del compte.
Posem les credencials del correu
Aquestes dades, per exemple poden ser: 
      Nom: Pep Martí
      Adreça de correu: pepmarti@labotiga.cat
      Contrasenya: laMevaContrasenya123

ATENCIÓ! Al prémer a Iniciar sessió apareixerà una finestra que et mostrarà el següent error: Impossible verificar el nom o la contrasenya. Aquest error és normal, i no evitarà la configuració del correu. Simplement cal afegir l'adreça de servidor que trobareu al punt 5. 

5. Un cop afegides les credencials del correu, caldrà indicar quin és el servidor de correu entrant I sortint, aquest és: mx01.coremailservice.net.
IMPORTANT! Tant l’adreça de correu com el nom d’usuari és l'adreça de correu .cat. El nom personalitzat s’ha d’indicar al pas 4. On demana simplement el nom. Per tant, cal revisar que totes dues dades siguin correctes. 
L'adreça del servidor és: mx01.coremailservice.net
Amb el mateix exemple, les dades quedarien així: 

      Adreça de correu: pepmarti@labotiga.cat
      Nom d’usuari: pepmarti@labotiga.cat
      Contrasenya: laMevaContrasenya123
      Tipus de compte: IMAP
      Servidor de correu entrant: mx01.coremailservice.net
      Servidor de correu sortint: mx01.coremailservice.net

6. Finalment, ens demanarà si volem sincronitzar les notes juntament amb el correu. Aquesta decisió ja és personal, depèn del que tu vulguis!
És important això si, deixar seleccionada l’opció del Mail, per a poder utilitzar-lo correctament. 
Seleccionar l'opció: Mail
7. Fet! Ja pots veure el correu .cat al menú de bústies de correu del Mac!
Ja podem veure el correu .cat!