Com tenir un web utilitzant Wix amb el paquet de correu

Com tenir un web utilitzant Wix amb el paquet de correu

Inicialment, a elteu.cat només oferíem el paquet de correu amb les bústies corresponents, però no hi havia cap manera de controlar el domini. Tot i que sigui de manera implícita, el domini és un producte independent del correu, ja que les bústies estan formades per dos elements, la pròpia bústia de correu i el domini. 

Fins ara, el domini havia estat un element sense funcionalitats dins d’elteu.cat però com bé has llegit... Fins ara! Hem desenvolupat les noves redireccions per a que es puguin mostrar els continguts d’un web de Wix, Blogspot o plataformes similars utilitzant el domini .cat. En aquest article t’expliquem com fer-ho!

Et caldrà disposar de l’adreça web per a fer la redirecció i cap als continguts a mostrar. Aquesta dada la veuràs a l’apartat del panell de control de Wix, concretament a l’inici. L’adreça web que estem buscant és molt probable que tingui els continguts amb un format semblant al següent: 

Aquesta adreça serà la que caldrà indicar al fer la redirecció. 

Aleshores, a l’àrea de clients caldrà anar a l’apartat de: Dominis, Redireccions i prémer a l’opció de redirigir per URL. 

Finalment, caldrà enganxar l’enllaç URL de Wix i validar l’adreça. Un cop fet només caldrà esperar uns minuts a que s’apliquin els canvis!

A continuació, et passem un tutorial més detallat de com realitzar aquestes redireccions. T’ho ensenyem pas a pas!