Com triar un nom de domini?

Com triar un nom de domini?

El teu domini és la teva adreça a Internet, per tant, tot depèn de l’ús que vulguis donar-li.

Si vols registrar el domini per a protegir la teva marca, el millor és que registris el nom comercial de la marca en qüestió, però si el que vols és crear una empresa, registra un nom atractiu, relacionat amb el negoci i que sigui fàcil de recordar. I si el que vols és un domini per al teu ús particular o per a protegir el teu nom, pots registrar el teu nom i cognoms o els teus dos cognoms, ja que això t’ajudarà per si també vols crear un compte de correu electrònic associat al domini.