Els dominis .cat poden tenir qualsevol combinació de lletres i números?

Els dominis .cat poden tenir qualsevol combinació de lletres i números?

No exactament. Els noms dels dominis poden tenir un màxim de 62 caràcters. Els admesos inclouen totes les lletres de l’alfabet català, inclosos els caràcters propis (à; ç; è é; í; ï; l·l; ò; ó; ú; ü) i també els dígits (0-9) i el guió, però aquest darrer no pot anar ni al principi ni al final del domini, ni es poden utilitzar dos guions seguits. Els dominis no distingeixen entre majúscules i minúscules, de manera que el funcionament és idèntic tant si s’utilitzen en majúscula com en minúscula. De forma general, es recomana escriure’ls i utilitzar-los sempre en minúscules.