Què és un domini d’Internet?

Què és un domini d’Internet?

Un domini és un nom únic que identifica un lloc web a Internet. Independentment del contingut del web, els dominis es fan servir principalment per a traduir les adreces IP en noms senzills i fàcils de recordar. Sense els dominis d’Internet, s’haurien de recordar les IPs (http://176.45.89.0) en comptes de l’adreça del domini (https://xn--fundaci-r0a.cat/).

Els dominis també permeten personalitzar un correu electrònic, com ara (correu@fundació.cat).