Què passa un cop s’han validat les meves dotacions?

Què passa un cop s’han validat les meves dotacions?

Un cop validades per l'equip de la Fundació .cat, rebrem un correu electrònic on se’ns explicarà els següents passos. Aquí se’ns facilitarà: 
  1. El registrador a través del qual haurem de registrar el domini i l’allotjament.
  2. L’Enllaç des d’on registrar-ho.
  3. El codi per tal de que se’ns executi l’alta gratuïta.